powrót
Zrobiłam 2 wersje opisów do tego wzoru:

Opis moim zdaniem naturalniejszy - tzn. bardziej podążający za biegiem nici (ja tak robię)

Opis łatwiejszy - robimy rząd za rzędem

Oczywiście efekt jest taki sam :)

Aby zrobić bransoletkę z takim wzorem trzeba przygotować 14 kawałków muliny (8 żółtych, 4 czerwone i 2 zielone) w kolejności takiej jak na poniższym rysunku. Dla ułatwienia pod każdym rysunkiem dołożyłam układ nitek po zrobieniu danego fragmentu.
    1 - 12 supełki w lewo, 13 czerwony supełek zwrotny w prawo


    14 - 23 supełki w lewo, 24 żółty supełek zwrotny w prawo


    25 - 27 supełki w lewo, 28 zielony supełek zwrotny w prawo


    29 supełek w lewo, 30 żółty supełek zwrotny w prawo


    31 supełek w prawo


    32 - 34 supełki w prawo


    35 - 39 supełki w prawo


    40 supełek w lewo, 41 supełek zwrotny w prawo, 42 - 44 supełki w prawo, 45 czerwony supełek zwrotny w lewo


    46 - 47 supełki w lewo, 48 czerwony supełek zwrotny w prawo


    49 - 51 supełki w prawo, 52 żółty supełek zwrotny w lewo


    53 supełek w lewo, 54 supełek w prawo


    55 czerwony supełek zwrotny w prawo, 56 /tą samą muliną co 55/ czerwony supełek zwrotny w lewo


    57 supełek w lewo, 58 - 60 supełki w prawo


    61 supełek w lewo, 62 czerwony supełek zwrotny w prawo


    63 - 67 supełki w prawo


    68 - 72 supełki w prawo


    73 - 75 supełki w prawo, 76 zielony supełek zwrotny w lewo


    77 - 79 supełki w prawo


    80 - 82 supełki w lewo


    83 - 92 supełki w lewo


Teraz powtarzamy supełki od numeru 2 do 92 dowolną ilość razy..i gotowe!

A może to samo, ale w innych kolorach..i z
obwódką?
To wersja dla tych, dla których powyższy opis nie jest jasny.

Aby zrobić bransoletkę z takim wzorem trzeba przygotować 14 kawałków muliny (8 żółtych, 4 czerwone i 2 zielone) w kolejności takiej jak na poniższym rysunku.
Robiąc bransoletkę trzeba pamiętać, że przy poniższym opisie supełki robimy następującymi nitkami:

1 - muliną pierwszą i drugą od prawej
2 - muliną drugą i trzecią od prawej
3 - muliną trzecią i czwartą od prawej
4 - muliną czwartą i piątą od prawej
5 - muliną piątą i szóstą od prawej
6 - muliną szóstą i siódmą od prawej
7 - muliną siódmą i ósmą od prawej
8 - muliną ósmą i dziewiątą od prawej
9 - muliną dziewiątą i dziesiątą od prawej
10 - muliną dziesiątą i jedenastą od prawej
11 - muliną jedenastą i dwunastą od prawej
12 - muliną dwunastą i trzymanstą od prawej
13 - muliną trzynastą i czternastą od prawej


Każdorazowo po zrobieniu supełka muliny liczymy jakby od nowa, muliny nie mają swojego stałego numeru.

A to czy dany supełek robimy muliną z prawej czy bardziej z lewej w danej parze, zależy wyłącznie od rodzaju supełka. Supełek:
* 'w prawo' zawsze wiążemy lewą muliną na prawej
* 'w lewo' zawsze wiążemy prawą muliną na lewej
* 'zwrotny w lewo' zawsze wiążemy lewą muliną na prawej
* 'zwrotny w prawo' zawsze wiążemy prawą muliną na lewej


   1 zwrotny w lewo, 2 w lewo, 3 w lewo, 4 w lewo, 5 w lewo, 6 w lewo, 7 w lewo, 8 w lewo, 9 w lewo, 10 w lewo, 11 w lewo, 12 w lewo, 13 zwrotny w prawo
   1 w lewo, 2 w lewo, 3 w lewo, 4 w lewo, 5 w lewo, 6 w lewo, 7 w lewo, 8 w lewo, 9 w lewo, 10 w lewo, 11 w lewo, 12 w prawo, 13 w prawo
   1 w lewo, 2 w lewo, 3 w lewo, 4 zwrotny w prawo, 5 w prawo, 6 w lewo, 7 w lewo, 8 w lewo, 9 zwrotny w prawo, 10 w prawo, 11 w prawo, 12 w prawo, 13 w prawo
   1 w lewo, 2 zwrotny w prawo, 3 w prawo, 4 w prawo, 5 w prawo, 6 w lewo, 7 w lewo, 8 w prawo, 9 w prawo, 10 w prawo, 11 w prawo, 12 w prawo, 13 w prawo
   1 w prawo, 2 w prawo, 3 w prawo, 4 w prawo, 5 w prawo, 6 zwrotny w prawo, 7 w lewo, 8 w prawo, 9 w prawo, 10 w prawo, 11 w prawo, 12 zwrotny w lewo, 13 w lewo
   1 w prawo, 2 w prawo, 3 w prawo, 4 w prawo, 5 zwrotny w lewo, 6 w lewo, 7 w lewo, 8 w lewo, 9 w prawo, 10 zwrotny w lewo, 11 w lewo, 12 w lewo, 13 w lewo
   1 w prawo, 2 w prawo, 3 zwrotny w lewo, 4 w lewo, 5 w lewo, 6 w lewo, 7 w lewo, 8 w lewo, 9 w lewo, 10 w lewo, 11 w lewo, 12 w lewo, 13 w lewo

Teraz powtarzamy dowolną ilość razy..i gotowe!

A może to samo, ale w innych kolorach..i z
obwódką?
powrót