powrót
Jodełka? Czemu nie! Do wykonania takiej jak na schemacie trzeba przygotować po 2 kawałki muliny w czterech różnych kolorach (ale jak zawsze liczba i dobór kolorów jest sprawą indywidualną). Litera "P" przy cyfrze oznacza supełek 'w prawo' i analogicznie litera "L" - 'w lewo'. Zaczynamy tak samo jak ukośne pasy, ale robimy rząd tylko do połowy (1P - 3P). Następnie przenosimy się na prawą stronę i robimy kolejno 3 żółte supełki w lewo (4L - 6L). Na koniec wiążemy żółte muliny ze sobą supełkiem 'w prawo' bądź 'w lewo'. I już mamy początek za sobą! I podobnie jak w ukośnych pasach wszystko zaczynamy od nowa kolejnym kolorem i tak cały czas do uzyskania odpowiedniej długości. Supełki środkowe (nr 7) dobrze jest wiązać naprzemian, tzn. w jednym rzędzie 'w lewo', a następnym 'w prawo'.
Powodzenia!


powrót